ހޯމްސްޓޭއާއި ގުޅިގެން ސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފި

ހޯމްސްޓޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ، އިޖްތިމާޢީ ޝަޚްޞު ފުނޑުފުނޑުވެގެން ގޮސްދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. މި ބަޔާނުގެ މައިގަނޑުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ހަރުދަނާ ދިރިއުޅުމުގެ ސާދާ ވައްޓަފާޅިއަކަށް ދިރިއުޅެމުން އައިސްފައިވާ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ސުންނީ މުޖުތަމަޢެކެވެ. ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ޤައުމު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން މިހާ ހިސާބަށް އައިސްފައިވާއިރުވެސް މިދެންނެވި ސާދާ ދިވެހިވަންތަ ވައްޓަފާޅި ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދީފައިވާކަން ތާރީޚް ހެކިދެއެވެ. އެގޮތުން…

ބާވެފައިވާ ދީނީ ލިޔުންތައް ނައްތާލުމުގެ ޕޮރޮގްރާމެއް ސަލަފުން ފަށަނީ

ގިނަދުވަސްވެ ބާވެފައިވާ ދީނީ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ތަފާތު ލިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ނައްތާލުމުގެ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެއް ފެށުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

40 ޙަދީޡްގެ ޝަރަހަ މަނަދޫގައި ފަށަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ނ. މަނަދޫގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ ސްމާރޓް ސޮސައިޓީ ގުޅިގެން ސިލްސިލާ ދަރުސް ކުލާސްތަކެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދެ ހަފްތާއިން އެއް ހަފްތާގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ދަރުސްތައް…

އަބޫ ޠާލިބާއި މަރަޑޯނާ

25 ނޮވެމްބަރ 2020 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީ 20 ވަނަ ޤަރުނުގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާޖެންޓީނާގެ ޑިއޯގޯ މަރަޑޯނާ މަރުވި ޚަބަރެވެ. އެ ޚަބަރު އެޤައުމުގެ މީޑިޔާތަކުން ހާމަކުރުމާއެކު އަލިފާންގަނޑެއް…

ނަބިއްޔާ- صلى الله عليه وسلم- ގެ ދިފާޢުގައި 38 ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ދަރުސް މިރޭ

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ- صلى الله عليه وسلم- ގެ މަތިވެރި ސިޔަރަތު ފަތުރާ އެކަލޭގެފާނާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަށް އިތުރުކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަދާވާތްތެރިންގެ ފުރައްސާރަތަކުން އެކަލޭގެފާނު…

މަންދު ކޮލެޖާ ދެކޮޅަށް 30 މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއިން ނެރޭ ބަޔާން

ޢިލްމު އުނގެނުމާއި ޢިލްމު އުގަންނައިދިނުމަށް ބާރުއަޅާ އިސްލާމީ ރިސާލަތުގެ ނޫރު ފެތުރިފައިވާ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި، އަންހެންކުދިން ތަޢުލީމުން މަޙްރޫމްކޮށް އެކުދީންނަށް ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ ދޮރުތައް…

ސަލަފުން މުޅިން އައު މަޖައްލާއެއް މިރޭ ނެރެނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން މުޅިން އަލަށް އައު މަޖައްލާއެއް މިރޭ ނެރޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ”ދާރިސް“ ގެ ނަމުގައި ނެރޭ މި މަޖައްލާއަކީ ޝަރުޢީ އަދަބީ އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ތަފާތު މަޒުމޫނުތައް ހިމަނައިގެން ނެރޭ ޢިލްމީ މަޖައްލާއެކެވެ.

މާދަމާ ރޭ ”ޢަލީ ރަމީޒާ އެކު“ ނޮޅިވަރަމުގައި

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ”ޢަލީ ރަމީޒާއެކު“ ގެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް މިފަހްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ (މާދަމާ ރޭ) ނޮޅިވަރަމު ޒުވާނުންނާއި އެކު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.