ދަނާރު ގެ ނަމުގައި ފޮތްކިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޯދައާއި ގުޅޭ އެކި އެކި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ”ދަނާރު“ ގެ ނަމުގައި ފޮތްކިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ނިންމައިފިއެވެ.