ދަނާރު ގެ ނަމުގައި ފޮތްކިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޯދައާއި ގުޅޭ އެކި އެކި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ”ދަނާރު“ ގެ ނަމުގައި ފޮތްކިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޛިކުރުމަތީ ދެމިހުރުން

އިމާމް އަބޫދާވޫދު -ރަޙިމަހުﷲ- އެކަލޭގެފާނުގެ ’އައްސުނަން‘ އޭ ކިޔުނު މަޝްހޫރު ޙަދީޘް ފޮތުގައި ރިވާކުރައްވާފައިވާ ވާހަކައެއްގައި ވެއެވެ.