މާދަމާ ރޭ ”ޢަލީ ރަމީޒާ އެކު“ ނޮޅިވަރަމުގައި

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ”ޢަލީ ރަމީޒާއެކު“ ގެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް މިފަހްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ (މާދަމާ ރޭ) ނޮޅިވަރަމު ޒުވާނުންނާއި އެކު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ދަރުސް: ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ޙައްޖު ދަތުރުފުޅު

އަޅުގަނޑުމެންނާއި މިވަނީ 1441 ވަނަ އަހަރުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ޙައްޖުމަހާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ. އަދި ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހަކީ ދުނިޔެމަތީގައިވާ އެންމެ މާތް ދުވަސްތަކެވެ.

ރޭޕުކުރުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟

އިސްލާމީވެށި ގެނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގައި މިހަފްތާގެ މައުޟޫއަކީ ”ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟“ މިއެވެ. 

މިރޭ 9:00 ގައި”ސާރާގެ ޙަޔާތުން“

3 ޖުލައި 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު (މިރޭ) 9 ޖަހާއިރު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ދަރުހެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އިސްލާމުދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިފޯޓު ލިޔުނު އެމް.ޑީ.އެން.ގެ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސް ކުރުމަށް ސަލަފުން ގޮވާލައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމްކޮރެސީ ނެޓްވޯރކު ( އެމް.ޑީ.އެން.) ކިޔާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަމުން އައި ”ޕްރިލިމިނަރީ