މީޑިއާގައި ފަތުރަމުން ދަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފު

6 މެއި 2021 ގެ ހަމަލާގެ ތުހުމަތުގައި، ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހއ. ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގޭ މުޙައްމަދު ތަސްލީމަކީ ދީނީ ޝިޢާރު ކުރިއެރުވުމަށް 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ފުންނާބުއުސް ޝޭޚުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމާއި،އަދި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ އޮފީހުގައި އެފަދަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާމީހެއް ކަމަށް، އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިކަމަށް ބުނެ ވަކީލާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށް ބުނެ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފި އެވެ. ތިރީގައި މި ވަނީ…

ހޯމްސްޓޭއާއި ގުޅިގެން ސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފި

ހޯމްސްޓޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ، އިޖްތިމާޢީ ޝަޚްޞު ފުނޑުފުނޑުވެގެން ގޮސްދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. މި ބަޔާނުގެ މައިގަނޑުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ހަރުދަނާ ދިރިއުޅުމުގެ ސާދާ ވައްޓަފާޅިއަކަށް ދިރިއުޅެމުން އައިސްފައިވާ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ސުންނީ މުޖުތަމަޢެކެވެ. ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ޤައުމު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން މިހާ ހިސާބަށް އައިސްފައިވާއިރުވެސް މިދެންނެވި ސާދާ ދިވެހިވަންތަ ވައްޓަފާޅި ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދީފައިވާކަން ތާރީޚް ހެކިދެއެވެ. އެގޮތުން…

ރޯދައިގެ ފިޤްހާ ބެހޭ ޕޮރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ކުރިއަށްއޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހަށް އަމާޒުކޮށް އެ މައްސަރުގައި ހިފާ މަތިވެރި ރޯދައިގެ އަޅުކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ތަފާތު ފިޤްހީ ޕްރޮގްރާމެއް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

40 ޙަދީޡްގެ ޝަރަހަ މަނަދޫގައި ފަށަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ނ. މަނަދޫގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ ސްމާރޓް ސޮސައިޓީ ގުޅިގެން ސިލްސިލާ ދަރުސް ކުލާސްތަކެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދެ ހަފްތާއިން އެއް ހަފްތާގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ދަރުސްތައް…

އަބޫ ޠާލިބާއި މަރަޑޯނާ

25 ނޮވެމްބަރ 2020 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީ 20 ވަނަ ޤަރުނުގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާޖެންޓީނާގެ ޑިއޯގޯ މަރަޑޯނާ މަރުވި ޚަބަރެވެ. އެ ޚަބަރު އެޤައުމުގެ މީޑިޔާތަކުން ހާމަކުރުމާއެކު އަލިފާންގަނޑެއް…

ނަބިއްޔާ- صلى الله عليه وسلم- ގެ ދިފާޢުގައި 38 ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ދަރުސް މިރޭ

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ- صلى الله عليه وسلم- ގެ މަތިވެރި ސިޔަރަތު ފަތުރާ އެކަލޭގެފާނާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަށް އިތުރުކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަދާވާތްތެރިންގެ ފުރައްސާރަތަކުން އެކަލޭގެފާނު…

ސަލަފުން މުޅިން އައު މަޖައްލާއެއް މިރޭ ނެރެނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން މުޅިން އަލަށް އައު މަޖައްލާއެއް މިރޭ ނެރޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ”ދާރިސް“ ގެ ނަމުގައި ނެރޭ މި މަޖައްލާއަކީ ޝަރުޢީ އަދަބީ އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ތަފާތު މަޒުމޫނުތައް ހިމަނައިގެން ނެރޭ ޢިލްމީ މަޖައްލާއެކެވެ.