ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   އިސްލާމްދީނުގައި ބައެއް ދުވަސްތަކާއި މައްސަރުތައް އެހެން ދުވަސްތަކާއި މައްސަރުތަކުގެ މައްޗަށް މާތް ކުރައްވާ، ޚާއްޞަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ފަހެ މުޙައްރަމު މަހަކީ ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން މަހެކެވެ.   ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» [رواه مسلم (202 – (1163))] މާނައީ: “ރަމަޟާން މަހަށް ފަހު އެންމެ…

ޔައުޖޫޖު މައުޖޫޖު ބާގައިގެ މީހުން ފާޅުވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ޔައުޖޫޖު މައުޖޫޖު ބާގައިގެ މީހުން ފާޅުވުމަކީ ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑު ޢަލާމާތެކެވެ. މިއީ ފަހު ޒަމާނުގައި ހިނގާނޭ ކަމެކެވެ. މިކަން އަދި ހިނގާފައި ނުވެއެވެ. ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މިކަން ހިނގާނީ ޢީސާ عليه السلام ފައިބައިވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހުގައެވެ. ޔައުޖޫޖު މައުޖޫޖު ބާގައިގެ މީހުންނަކީ އާދަމުގެ ދަރިންތަކެކެވެ. އެބައިމީހުން ވައްތަރުވާނީ މުޣޫލުންނާ (Mongols) އެވެ. ކަހުފު ސޫރަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި…

އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހު އުފާ ފާޅުކުރުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހަކީ މުސްލިމުން އަދާކުރާ އެންމެ މަތިވެރި އެއް އަޅުކަން ކަމުގައިވާ ޙައްޖުގެ މާތް އަޅުކަމާ ގުޅިގެން އަންނަ ޢީދެކެވެ. އަދި އެއީ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިވެގެންވާ ދުވަސްވަރުގައި އަންނަ ދުވަހެއްވެސް މެއެވެ.   ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ…

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަސް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ޛުލްޙިއްޖާ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހަކީ އަހަރުގެ އެންމެ މާތް ދުވަސްތަކެވެ. އެދުވަސްތަކުގައި ކުރެވޭ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ނުހަނު ލޮބުވެތިވެގެންވެއެވެ. އަދި ޘަވާބު އިތުރުވެގެންވެއެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. وَالْفَجْرِ ‎﴿١﴾‏ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ‎﴿٢﴾ [سورة الفجر 1 – 2]‏ މާނައީ: “ފަތިސް ގަންދެއްވަމެވެ. [1] އަދި ދިހަ ރޭ ގަންދެއްވަމެވެ. [2]” ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ ގެ ތަފްސީރުގައި…

ނަރަކައިގެ ވޭންދެނިވި ޢަޛާބު

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ނަރަކައަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާ އަޅުތަކުންނަށް، އެއިލާހު ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޢަޛާބުގެ ގޮވައްޗެވެ. ދުނިޔޭގެ އަލިފާނަކީ ނަރަކައިގެ އަލިފާން ހަނދުމަކޮށްދެނިވި އެއްޗެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ‎﴿٧١﴾‏ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ‎﴿٧٢﴾‏ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ‎﴿٧٣﴾‏ [سورة الواقعة] މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުން ރޯކުރާ އަލިފާނާމެދު، ތިޔަބައިމީހުން…

لَا إِلٰهَ إِلّا اللهُ ގެ ޝަރުޠުތައް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ މަތިވެރި ރުކުނަކީ ﷲ ފިޔަވާ ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހެކިވުމާއި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެއިލާހުގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވުމެވެ. لَا إِلٰهَ إِلّا اللهُ ކިޔާއިރު، މި ކަލިމައިގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙާޞިލުވާނީ މި ކަލިމައިގެ މާނަ އުނގެނި، މި ކަލިމަ ލާޒިމުކުރާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުންނެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم…

ޢިލްމެއް ނެތި ﷲ އާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ނުބައިކަން

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ﷲ ތަޢާލާއާ ބެހޭގޮތުން ހަދަހަދައިގެން ވާހަކަދައްކާ، އެއިލާހާމެދު ދޮގު ހަދަން ކެރުމަކީ ފާޖިރުންނާއި މުނާފިޤުންނާއި ދީން ޤަބޫލުނުކުރާ މީހުންނާ އަދި ކާފިރުންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޞިފައެވެ.   ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ…

މުނާފިޤުން ފަޟީޙަތްވާ ދުވަސް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   މުނާފިޤުންނަކީ ބޭރުފުށުން މުސްލިމުންކަމުގައި ދައްކައިގެން އުޅޭ، އެބައިމީހުންގެ ހިތުގައި ކުފުރު ވަންހަނާކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ. ފަހަރުގައި ދުނިޔެ މަތީގައި އެބައިމީހުންނަށް މީސްތަކުންނަށް އޮޅުވާ ލެވިދާނެއެވެ. އެހެނަސް ކަށްވަޅުގައި އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ އެކި މައުޤިފުތަކުގައި އެބައިމީހުންނަށް ޙައްޤު ޢުޤޫބާތް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވާނެއެވެ. އެގޮތުން ޤިޔާމަތް ދުވަހު މުނާފިޤުން ކަޝްފުކުރައްވާ، ފަޟީޙަތްކުރައްވާނެ އެއް މައުޤިފަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ސަޖިދަކުރަން އަމުކުރައްވާ ހިނދެވެ.…

އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ދަހިވެތިކަމުން މިންޖުވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   މައްކާގެ މުޝްރިކުންގެ ކިބައިން ދިމާވި ހިތްދަތިކަމަށް ފަހުގައި، މައްކާގައި އިސްލާމްވި ބޭކަލުން ހިޖުރަކުރެއްވީ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި އުފަންރަށާއި ގެދޮރާއި މުދަލާ ދޫކޮށް މުޅިން ބީރައްޓެހި ރަށަކަށެވެ. އެއީ މަދީނާގެ މާތް ބިމެވެ. ފަޤީރު ޙާލުގައި މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރަން ޖެހުނެއްކަމަކު، އެބިމުގައި އެބޭކަލުން ނިކަމެތިވާކަށް ނުޖެހުނެވެ. އެތަނުގައި ތިއްބެވި އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލުން، މުހާޖިރިއްޔަ ބޭކަލުންނާމެދު ބެހެއްޓެވީ އާދަޔާ ޚިލާފު ގާތްކަމެކެވެ. މިކަން…

ރުޅީގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ރުޅިއަކީ އިންސާނާގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ސިފައެކެވެ. އަދި އެއީ ކޮންޓްރޯލުކުރަން ނޭނގިއްޖެނަމަ ތިބާއަށާއި އެހެން މީހުންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާއި ހިތާމަތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާނެ ކަމެކެވެ. އޭގެ މައްޗަށް އިންސާނާ ގަދަވެގަތުމަށް އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރުއަޅައެވެ. އަނަސް رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ،…

އިސްލާމްދީނުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   އިސްލާމްދީނަކީ ޙައްޤު ދީނެވެ. އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އެހެން ދީނެއް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލުވެވިގެން ނުވެއެވެ. ފަހެ، އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އެހެން ދީނެއް ޚިޔާރުކޮށްފި މީހަކު އާޚިރަތުގައިވާނީ ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެންކަމުން އީމާންކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ﷲ ތަޢާލާ އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ އެއިލާހަށް ތަޤްވާވެރިވުމަށާ އަދި އެމީހަކު، މަރާ ބައްދަލުކުރާއިރު މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި މެނުވީ މަރު ނުވުމަށެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿يَا…

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔަންވީ ވަގުތު

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ﷲ ތަޢާލާގެ މަތިން ހަނދުމަކޮށް، އެއިލާހުގެ ޛިކުރުކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި ގިނަގުނަ ލާބައާއި މަންފާ ލިބިގެންދާ އަދި އުޚްރަވީ ޙަޔާތުގައި އޭގެ ދަރުމައާއި ޘަވާބު ޙާޞިލުވެގެންވާދާނޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން މުސްލިމުން ރައްކާތެރިވާންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ޛިކުރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް ހިމެނެއެވެ. އެއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެގެންވާ ޚާއްޞަ…